Stacja Kontroli Pojazdów

Stacja Kontroli Pojazdów w Tomaszowie Maz.

ETM 008/P

ul. Jaśminowa 40

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (044) 724-01-68

Stacja Kontroli Pojazdów w Piotrkowie Tryb.

EP 011/P

ul. Przechodnia 1

97-300 Piotrków Tryb.

tel. (044) 646-07-84

Stacja Kontroli Pojazdów w Ujeździe

ETM 011/P

ul. Tomaszowska 19

997-225 Ujazd

tel. (044) 719-21-34